Suramare .Night Urban Gallery

במשך חודשיים מדי ערב הפך חניון פעיל לגלריה אורבנית של ניו מדיה

יצירה ופיתוח קונספט; אוצרות וניהול אמנותי; הפקה; תפעול הקמה ; השמשת מבנה במצב ביניים

Suramare .Night Urban Gallery

במשך חודשיים מדי ערב הפך חניון פעיל לגלריה אורבנית של ניו מדיה

יצירה ופיתוח קונספט; אוצרות וניהול אמנותי; הפקה; תפעול הקמה ; השמשת מבנה במצב ביניים

מה אתם מקבלים?

הצטרפו לחברים שלי
ותגלו עולם קסום

back to top
נוּ