pink bubble caffe version #2

מיצב חלל אינטראקטיבי , פרויקט המשך לעבודה pink bubble caffe.

עבודת אמנות שמזמינה אנשים להכנס למרחב ורוד להיות עטוף בבועה של אהבה ורוגע.

פראפראזה על בתי הקפה של תל אביב, בתוכה הכל יכול להתרחש.

הפעם הקפה נחת בין העננים. קרוב לאלוהים. הזמנה למדיטציה אורבנית

שמעוררת צורך טבעי ואישי של שאילת שאלות, של עצירה להתבוננות על מי ומה אנחנו,

על הפניית תשומת הלב למה שקיים ומה שלא בטוח אמיתי.

 

בשיתוף עם יעל שקד ודמותה @connie.iconic

בשיתוף מוזיקלי עם אסף רינה, מוזיקאי, יוצר, חוקר ומפיק מוזיקה, דיג׳י.

בשיתוף צבעי נירלט 🙂

 

pink bubble caffe version #2

מיצב חלל אינטראקטיבי , פרויקט המשך לעבודה pink bubble caffe.

עבודת אמנות שמזמינה אנשים להכנס למרחב ורוד להיות עטוף בבועה של אהבה ורוגע.

פראפראזה על בתי הקפה של תל אביב, בתוכה הכל יכול להתרחש.

הפעם הקפה נחת בין העננים. קרוב לאלוהים. הזמנה למדיטציה אורבנית

שמעוררת צורך טבעי ואישי של שאילת שאלות, של עצירה להתבוננות על מי ומה אנחנו,

על הפניית תשומת הלב למה שקיים ומה שלא בטוח אמיתי.

 

בשיתוף עם יעל שקד ודמותה @connie.iconic

בשיתוף מוזיקלי עם אסף רינה, מוזיקאי, יוצר, חוקר ומפיק מוזיקה, דיג׳י.

בשיתוף צבעי נירלט 🙂

 

מה אתם מקבלים?

הצטרפו לחברים שלי
ותגלו עולם קסום

back to top
נוּ