Pink Bubble caffe - מדברים אמנות בעיר הלבנה

נוצר והוצג במסגרת פרויקט אמנות באוצרותי עם מעל 40 חללי חוויה בתוך 12 דירות של בניין ריק

פיתוח יצירה ובימוי; השמשת מבנה במצב ביניים 

Pink Bubble caffe - מדברים אמנות בעיר הלבנה

נוצר והוצג במסגרת פרויקט אמנות באוצרותי עם מעל 40 חללי חוויה בתוך 12 דירות של בניין ריק

פיתוח יצירה ובימוי; השמשת מבנה במצב ביניים 

מה אתם מקבלים?

הצטרפו לחברים שלי
ותגלו עולם קסום

back to top
נוּ