Art & Showroom TLV. פיתוח קונספט וניהול אמנותי

אירוע מיקס מדיה של מכירה וחוויה איניטראקטיבית פתוח לקהל בהשתתפות נשים יוצרות ברבעיית פלורנטין, תל-אביב

השמשת מבנה במצב ביניים; במסגרת אירועי חודש האישה הבינלאומי

בשיתוף חברת bld ; עיריית תל-אביב ; בירה טובורג

Art & Showroom TLV. פיתוח קונספט וניהול אמנותי

אירוע מיקס מדיה של מכירה וחוויה איניטראקטיבית פתוח לקהל בהשתתפות נשים יוצרות ברבעיית פלורנטין, תל-אביב

השמשת מבנה במצב ביניים; במסגרת אירועי חודש האישה הבינלאומי

בשיתוף חברת bld ; עיריית תל-אביב ; בירה טובורג

מה אתם מקבלים?

הצטרפו לחברים שלי
ותגלו עולם קסום

back to top
נוּ