ASH art line; המוזיאון נכנס למועדון; פיתוח ויצירת פורמט קונספטואלי

יצירה והפקה של אירועי חוויה המשלבים מוזיקה ואמנות; ניו מדיה ופרפורמנס. פעילות בשיתוף מותגים לצד הפקה עצמאית. 

שותפה מייסדת; יזמות; יצירה ופיתוח קונספט מקורי; אוצרות וניהול אמנותי 

בשיתוף מירב פרי דבש

 ASH art line; המוזיאון נכנס למועדון; פיתוח ויצירת פורמט קונספטואלי

יצירה והפקה של אירועי חוויה המשלבים מוזיקה ואמנות; ניו מדיה ופרפורמנס. פעילות בשיתוף מותגים לצד הפקה עצמאית. 

שותפה מייסדת; יזמות; יצירה ופיתוח קונספט מקורי; אוצרות וניהול אמנותי 

בשיתוף מירב פרי דבש

מה אתם מקבלים?

הצטרפו לחברים שלי
ותגלו עולם קסום

back to top
נוּ