BLUE #3 Trilogy

יזמות ופיתוח קונספט עבור פורמט אירועים; אוצרות בימוי וניהול אמנותי; הפקה ; השמשת מבנה במצב ביניים

בשיתוף הדר כהן

BLUE #3 Trilogy

יזמות ופיתוח קונספט עבור פורמט אירועים; אוצרות בימוי וניהול אמנותי; הפקה ; השמשת מבנה במצב ביניים

בשיתוף הדר כהן

מה אתם מקבלים?

הצטרפו לחברים שלי
ותגלו עולם קסום

back to top
נוּ